17. Existují v cizině potomci exulantů z rodu ze Semanína?

26.1. 2015

 

  Otázka v nadpisu se nabízí, neboť archivní údaje k některým osobnostem rodu ze Semanína o odchodu do exilu v rámci rekatolizace hovoří – vesměs šlo o exponenty kališnictví (tj. utrakvismu, to spíše u Šudů ze Semanína) či Jednoty bratrské (to spíše u Danielů ze Semanína). Doposud se však neobjevil žádný údaj o konkrétním místě či alespoň státu, kam by se exulanti uchýlili. Tedy s výjimkou polského Lešna, kam se uchýlil účetní Simeon Daniel ze Semanína, který tam zemřel v roce 1654, ještě před vypálením Lešna a tím i zánikem místní exilové českobratrské komunity, viz 8. kapitola tohoto seriálu. Vyhoření města však zahladilo i stopy po Simeonových příbuzných.

 

   Nedávno se přihlásil z Německa potomek rodiny, která se jmenuje „Schuda“. Byli jako Němci odsunutí po 2. sv. válce z dnešního města Sieraków v Dolním Slezsku poblíž Čenstochové.  Ptal se, zda by nemohl být příbuzný se Šudy ze Semanína. Říkal jsem si, že to bude těžké zjistit. Stačilo však na internetovém vyhledávači zadat dvojsloví „Schuda Semanin“. Mnoho toho nevyskočilo, ale genealogická databáze z okolí města Sieraków1) vypadala slibně. Nejen, že se v místních vesničkách po roce 1688, což je nejstarší vyhledaný údaj, vyskytovala vedle sebe jména Schuda či Semanin, ale také několik zjevných odvozenin, předně podle polského pravopisu tvar Szuda a poněkud zkomolený tvar Symanin. Nejvíce bylo nářečových odvozenin ženského rodu: Szudzin, Szudzina, Szudzinka, Szudzionka, Szudzonka, jejichž potomci mužského rodu, pokud měli dítě jako svobodné matky, se opět psali Szuda, a též tvar Symankin.

 

      Takto četný výskyt těchto jmen v jednom místě je jasnou indicií, že jde opravdu o rozrod  některého ze Šudů ze Semanína. Bohužel se patrně nepodaří prokázat přesně kterého. Matriky na české i polské straně hlouběji za rokem 1688 většinou moc sdílné nejsou a ze starší literatury je známý pouze jediný exulant šudovské větve, Šimon Šud, odešlý z Nymburka po roce 1626, aniž by však bylo známé místo exilu.

 

 

1) Genealogická databáze okolí Sierakówa:

https://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=schierokau&b=S&lang=de&modus=

 

      Mapa části Lublineckého okresu v Dolním Slezsku v Polsku. V okolí Sirakówa jsou vesničky, ve kterých žili po roce 1688 Šudové a Semanínové.