22. Co mělo být napsáno na semanínském zvonu?

24.2. 2017

 

 

  Semanínský zvon ulitý roku 1609 královéhradeckým zvonařem Donátem Schrötterem a zaplacený Pavlem Hanouskem (o obou viz příslušné kapitoly tohoto seriálu1) nese celkem tři nápisy. Jeden z nich tvoří ozdobný pásek kolem celého zvonu. Jde o citaci biblického žalmu číslo 150 v této podobě:

CHWALTEZ PANA NA CIMBALICH DOBRZE ZNIEGICICH CHWALTE HO NA CIMBALICH VTIESSENI WSSELIKI DVCH CHWAL HOSPODINA ZENM 1609

 Konec nápisu se zvonaři nevešel, je proto menším písmem ve dvou řádcích nad sebou. Zatím se nikdo vážně nepozastavil nad tím, že nápis tak docela nedává smysl. Dnes bychom ho napsali asi takto: Chvalte Pána na cimbálech dobře znějících, chvalte ho na cimbálech utěšeni, všeliký duch chval Hospodina zenm 1609.

 

 Prvním drobným zádrhelem je slovo utěšeni. Stačí se však podívat na některé staročeské znění žalmu2), abychom si domysleli původní záměr zvonaře. Chtěl napsat: chvalte ho na cimbálech utěšeně, což znamená jásavě, zvučně či mohutně, ale ve slově VTIESSENIE se mu někam zatoulalo poslední písmenko.

   Druhou nesrovnalostí je poslední slovo před letopočtem: ZENM. To však zjevně nedává smysl ani ve staročeštině.  Napadlo mě zapátrat, zda text žalmu zvonař používal i na dalších svých zvonech.  K tomu se hodí např. Soupis památek historických a uměleckých … 3).  A ano, porovnáním s dalšími zvony Šretrovské produkce lze zjistit, že pouze v Semaníně je tvar ZENM.  Např. na zvonech v Proseči  z roku 1610, v Drahorazi u Jičína 1616 či v Běstvině 1617 je WSSELIKI DVCH CHWAL HOSPODINA ZNIEM, tedy: všeliký duch chval Hospodina s ním (myšleno s cimbálem, tj. zvonem, který nápis nese).

 

Část popisu zvonu v Běstvině z roku 16174)

 

 

 

   

1)  9. a 16. kapitola na:  https://historie-semanin.webnode.cz/kapitoly/

2)  např.: Čmejrková Světla, Hoffmannová Jana, Klímová Jana: Čeština v pohledu synchronním a diachronním, 2013,str.: 181 též: https://books.google.cz/books?id=KwUxBQAAQBAJ&pg=PA181&dq=v%C5%A1elik%C3%BD+duch+chval+Hospodina&hl=cs&sa=X&ei=rd2-VOiyFsboUu3TgJAJ&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=v%C5%A1elik%C3%BD%20duch%20chval%20Hospodina&f=false

3)  edice Soupis památek historických a uměleckých …, 40 svazků členěných podle tehdejších politických okresů, 1897 - 1937

např. zde: https://depositum.cz/knihovny/pamatky/index.php?txgame:typ=1&txgame:id=223&dle=rocnik

4) Josef Hlávka, Antonín Podlaha: Soupis památek historických a uměleckých v republice Československé, Svazek 23, 1906, str.: 8