Odstraněná lipka u hasičárny a výhled úbytku vzrostlých stromů na návsi

 

  Svérázným počinem paní starostky v péči životní prostředí v Semaníně hned z jara roku 2011 bylo iniciování odstranění tehdy asi desetileté mladé lípy, vysazené (zdarma) mnou  asi o tři roky dříve na žádost tehdejšího starosty Jana Smoly kvůli tehdy již značnému úbytku stromů v okolí (zejména smrk u silnice před Hasičárnou, lípa za Hasičárnou a lípa za hřbitovem na parcele Pešornů). Jako první důvod k odstarnění lipky Judr. Chalupová do telefonátu, kterým mě o plánovaném odstranění informovala, uvedla dlouhodobý požadavek nejbližších sousedů, kteří s umístěním nesouhlasili již za předchozího zastupitelstva. Jako oficiální zdůvodnění ovšem proklamovala zejména "zavazení" lípy při budoucí opravě hasičárny. Lipka byla od zdi Hasičárny vzdálena 8 metrů, od nejbližšího rohu sousedního domu 18 metrů, jednalo se o obecní pozemek.

      Jedním z mých hlavních argumentů, aby lipka před Hasičárnou zůstala, byl jednak značný úbytek vzrostlých stromů na návsi v posledních letech a výhled dalšího ještě razantnějšího úbytku vzrostlých stromů v okolí v budoucnu z důvodu krátkověkosti či špatného zdravotního stavu. Jednak anbsence obecních pozemků v nejbližším okolí Hasičárny směrem k návsi, kde by bylo možné nové stromy umístit (se soukromými pozemky zpravidla nelze pro výsadbu vzrůstných stromů počítat). Argumentem tedy byla výhledová situace zhruba za 30 let, kdy stromy z návsi citelně zmizí. Jako podklad jsem vypracoval ještě před odstraněním lipky zákres úbytku stromů do letecké fotografie a poslal je zastupitelovi obce pro ŽP Pavlu Hartmanovi.

      Druhým mým argumentem, podpořeným domněnkou minulého starosty, je, že lipka byla vysazena jako tzv. náhradní výsadba za nějaký strom pokácený v okolí. Zastupitelé mi umožnili nahlédnout do rozhodnutí o skácení smrku před Hasičárnou a lípy za Hasičárnou. Za tyto stromy však byla uložena náhradní výsadba jinde. Vzrostlých lip však v okolí padlo více - např. za hřbitovem u Pešornů, i za tu mladá lipka u Hasičárny mohla být vysazena, tato další rozhodnutí už jsem neměl možnost shlédnout.

      Na návsi po roce 2010, po celé období starostování Judr. Chalupové, nebyl vysazen jediný strom.