Skácený letitý dub

  V Semaníně jsme donedávna měli ekologicky i historicky hodnotný strom: asi 130-ti letý dub na jedné z nových stavebních parcel „u myslivecké chaty“. Takto starých dubů je v celém kraji málo. Strom před několika dny skácela obec. Přitom byl v poměrně dobré zdravotní kondici, pupeny měl bohatě „nalité“ a (až na zanedbatelné výjimky, při nejhorším řešitelné ořezem) zdravé větve. V pořádku byl zejména z hlediska stability – měl velmi tlustý a pevný kmen, naprosto bez dutin. Dále vyváženou relativně menší a vzdušnou korunu, takže vůbec nehrozilo poničení například vichřicí. Dřevo kmene na průřezu po celé délce stromu bylo minimálně z 95% zcela zdravé. Strom měl ovšem „vadu na kráse“. Od vrchu až dolů měl od příslušné větve po patu kmene povrchovou, tedy mělkou ránu po úderu blesku, který se před mnoha lety po kůře svezl. Stará rána po celé délce z obou stran však uspokojivě zarůstala silnými „závaly“ nové dřevní hmoty. Zdravou kondici a úspěšné vyrovnání se s ránou dokazuje také zřetelná tmavá vrstvička pletiv, která oddělila část narušené povrchové běli dřeva od rozměrného, pevného a zdravého jádrového dřeva. Pozoruhodně dobrý zdravotní stav stromu dokládá množství dokumentačních fotografií. 

    Jak obec skácení ekologicky cenného stromu, který mohl růst klidně dalších sto let, mohl spoluutvářet okolí i hostit významnou řádku organizmů na starém dubu závislých, zdůvodňuje? Jako orgán ochrany přírody má právo strom povolit k pokácení - ze závažných důvodů po vyhodnocení funkční a estetické hodnoty stromu (citace zákona 114, §8).  Protože na žádost o zdůvodnění skácení na diskuzi obecního webu obec k 24.2. 2014 nijak nereagovala, zeptal jsem se na důvod na veřejné obecní schůzi 24.2. 2014. Starostka Judr. Chalupová přiznala, že strom odborně nijak posoudit nenechala. O skácení rozhodla po domluvě s některými zastupiteli, neboť měli obavu, že by se mohl vyvrátit či zlomit, jako smrk či lípa. To je vzhledem k typické houževnatosti dubového dřeva a faktické výborné kondici dubu mylná doměnka. Nedodržením odborného postupu, přesto, že za minulého zastupitelstva se i v Semaníně potenciálně hodnotné stromy nechávaly posuzovat odborníky z AOPK, bylo povolení ke kácení v podstatě vydáno protiprávně. Vznikla tak závažná újma životnímu prostředí, způsobená neodborným vykonáváním činnosti orgánu ochrany přírody. Bohužel nikdo ze zastupitelů nepřiznal pochybení, ani nevyjádřil odhodlání praxi povolování kácení v Semaníně srovnat se zákonem. Dalším krokem proto bude vyhotovení odborného posudku skáceného stromu a následná konfrontace obce s jeho závěrem.Je nezbytné i v Semaníně prosadit obvyklé standardy ve výkonu této činnosti.