Expozice  Semanínská renesance  v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně

Obsah expozice: zachycuje převážně období let 1500-1700. Oddíly: semanínské hrnčířství, Semanín na zemských mapách, astrolog Mikuláš Šud ze Semanína, semanínské památky, sříbrný poklad sedláka Siegla, tanec Semaníňák. Součástí je dětský koutek s loukoťovým hrnčířským kruhem. V areálu hřbitova je obranná zvonice s malovanými podhledy.

Provádění expozicí: po domluvě na tel.: 608731830 či email: prosemanin@seznam.cz, nebo zazvonit na zvonek bývalé fary v Semaníně.

Stálá průvodcovská služba: červenec a srpen: pátek 13.00-17.00 hod., sobota - neděle 9.00-17.00 hod.

Vstupné:   děti, studenti a důchodci 20 Kč;    dospělí 30 Kč;    skupiny 50 Kč

 

Virtuální prohlídka hrnčířských archeologických nálezů - stránky Kateřiny Smolové:

                                                 www.muzeum-semanin.cz/virtualni-vystava.htm

Shrnutí poznatků o semanínském hrnčířství
                                                          v PDF, autor David Smyčka

Kostel sv. Bartoloměje a farnost: bohoslužby, doprovodné akce, viz:

                                                 www.obecsemanin.cz/o-obci/kostel-semanin

Provozovatel expozice: spolek Pro Semanín, viz:

                                                 www.obecsemanin.cz/obcanske-sdruzeni-pro-semanin

Doprovodné zázemí - občerstvení: na farní zahradě u Smyčků:

                                                                  www.smyckovi.cz

 

  Expozici provozuje spolek Pro Semanín. Městské muzeum Česká Třebová napomáhá odborným vedením, zapůjčením vitrín a průvodcovskou službou v letních měsících. Za umístění expozice vděčíme správci kostela sv. Bartoloměje - Římskokatolické farnosti v České Třebové. Zřízení expozice umožnil grant Nadace VIA ve výši 54.500 Kč a dar firmy Smyčkovi - zahradní architektura. Granty Pardubického kraje ve výši cca 100.000 Kč dovolily pořízení čtyř vitrín. Celkové náklady přesáhly částku 250 tisíc Kč. Expozici navštěvují ročně stovky zájemců, včetně cizinců a zájezdů. Návštěvníci mimo vstupného věnovali na dobrovolných příspěvcích semanínskému kostelu od léta 2012 asi 40.000 Kč.                                    Všem podporovatelům děkujeme!