Příspěvky k semanínské minulosti

  Ve sloupci záložek vlevo si můžete vybrat z několika oddílů:

1. Osobnosti rodu "ze Semanína", zejména v šestnáctém a sedmnáctém století. Ekonomický i kulturní rozkvět rodu, hlásícího se k utrakvismu či Jednotě bratrské, překazila rekatolizace země, kdy mnozí příslušníci rodu pozbyli své majetky a odešli do exilu, kde se jejich osudy ztrácejí ze zřetele.   

2. Expozice Semanínská renesance, instalovaná dlouhodobě v semanínském kostele.

3. K obecní historii, o obecních památkách, jejich souvislostech aj.  

4. Správa obce Semanín v současnosti. Tento oddíl popisuje některé kroky vedení obce.               

          David Smyčka, únor 2015

  Rukopis Adama Tasecia Brodského, který do svého sborníku opsal text z almanachu Mikuláše Šuda k roku 1551 se zněním: Proroctví Domu rakouskému Mistra Mikuláše Šuda Litomyšlského ze Semanína .... léta páně 1581 (Prophetia De Domo Austriaca M. Nicolai Ssud Litomyssleni a Semanina ... Anno Domini 1581). Zdroj: www.manuscriptorium.com, Knihovna Národního muzea v Praze, sborník A. T. Brodského, text graficky retušován.