4. Správa obce Semanín v současnosti. 

  Tento oddíl popisuje některé přešlapy zastupitelstva vedeného starostkou Judr. Marií Chalupovou ve volebních obdobích 2010-2014 (2014-2018).

 

4.1 Kauzy životního prostředí

4.2 Dotace obci 1998 - 2014

4.3  Manipulace o novém hřbitovu 2013

4.4 Prodej rezervy pro územní rozvoj obce