2. Pražská část Šutka

 

    Na podzim 2012 byl v Praze otevřen nový plavecký areál Šutka. Jméno Šutka tak proběhlo mnoha celostátními médii. Co je na něm pro Semaníňáka zajímavého?  Je to původ názvu „Šutka“ pro část Prahy – Kobylis, zhruba na návrší nad Trojskou zoo. Jméno vzniklo od majitele vinic, které na skalnatém svahu nad zoo v šestnáctém století byly. Vinice patřily pražské větvi Šudů ze Semanína (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kobylisy#cite_note-ceskyatlas-0 ). Z ní známe několik členů. Šudové do Prahy ze svého rodiště Litomyšle přesídlili patrně již za astrologa Mikuláše Šuda ze Semanína, který v Praze žil asi od roku 1507 po celý svůj tvůrčí život a pohřbil tam v roce 1522 svého otce. V tu dobu tam žil již i Jan Šud ze Semanína, nejspíše Mikulášův bratr, který v roce 1531 přijal do zástavy středočeskou ves Všechlapy (https://www.vsechlapy.cz/o-obci/ds-1010/p1=1007 ). V běhu staletí se dochovaly záznamy o majetkových transakcích několika členů pražské větve rodu. Poslední známí příslušníci rodu Šudů ze Semanína zemřeli v devatenáctém století, byli však již nemajetní.

     Název nese rovněž ulice Na Šutce, ZŠ Na Šutce, pivnice Šutka aj.

 

 

Výřez z mapy 1. vojenského mapování se zakroužkovaným historickým názvem

© Ministerstvo životního prostředí České republiky, © Austrian State Archive/Military Archive, Vienna

 

 

Logo plaveckého areálu Šutka, foto z: www.praha.eu

 

 

Nástěnná malba v restauraci Šutka, foto z: www.pizzarotella.cz, poblíž ulice Na Šutce.