6. Bohuchval Daniel ze Semanína, pijan hrubý

15.4. 2013

 

  Ne všechny osobnosti rodu ze Semanína dělali svému jménu čest. V roce 1590 byl na svatého Jiří (24.4.) uveden do služby nový správce na Helfštýně - Bohuchval Daniel ze Semanína, přezdívaný Laudat. Byl to bratr ctihodného kaplana Jindřicha Daniela ze Semanína, osobního kazatele Kateřiny z Ludanic, které Helfštýnské panství nad městem Lipníkem nad Bečvou patřilo.  Do přízně urozené paní se Laudatovi podařilo dostat i přesto, že  už tenkrát neměl nejlepší pověst. 14. září 1590 se o něm v rožmberské kronice1) píše, že „tento úředník jest pijan hrubý“. K ruce měl dva účetní – Daniela Plachého a nějakého Martina. Kronika pokračuje: „ … ti vše ničemně řídili, zavedli dráby a hleděli si projížděk s trubači. A když se tak hakmak hospodařilo beze všeho řádu, úředník svých věcí více nežli panského statku hleděl, Plachého na svém místě zanechal. Ten v tom čase kvasil, hodoval a vesel byl s tovaryšem svým jako v odběžném statku. Potom obávavše se trestání, oba ujeli do Polska do Krakova jako zrádcové a zloději. Pan Petr Vok (manžel Kateřiny z Ludanic) dozvěděv se, že jsou v Polsku, poslal pro ně Bartoše Kvirina a Jana Ottoslavského na kočím voze v pátek. 3. dne máje 1591 z Olomouce. Přijeli do Krakova v úterý 7. dne máje. Doptavše se na písaře Daniela Plachého, vyřídili tu věc fedrunkem pana hejtmana Krakovského. Martina však nechytili. Dali  Plachého do želez a vyjeli s ním následnou neděli brzy ráno fortnou s dráby, kteří je provázeli až za Krakov, neboť by ho ve dne studenti nedali vzít. Plachý byl dán do vězení šatlavního na třiadvacet neděl “.

      Kronika bohužel nehovoří o tom, jak dopadl Bohuchval ze Semanína. Patrně se nějak s Petrem Vokem vypořádal, neboť v roce 1593 už je činný za rytířský stav kraje Litoměřického v zemském sněmu, kam se dostavil náhradou za rytíře Václava Skaliště. Stal se tak jediným z rodu ze Semanína, o kterém se píše v archivu Českého Senátu2).

   Hrad Helfštýn je jeden z našich nejrozlehlejších a nejromantičtějších hradů, proslulý například i kovářskými sympózii. Určitě stojí za návštěvu!

 

   

 Fotografie hradu Helfštýn je převzata z: www.prerovskydenik.cz

 

 

1) https://www.archive.org/stream/ivotpetravokazr00begoog/ivotpetravokazr00begoog_djvu.txt

Vácslava Březana Život Petra Voka z Rosenberka , in : Staročeská bibliotéka, číslo V., vydání Mareš, František 1880

2) https://www.psp.cz/eknih/snemy/v080/1593-94/t036003.htm Digitální knihovnaČeské sněmySvazek VIII., 1592-15941593-94