13. Svatební promluva Václava Šuda ze Semanína ve sbírce z roku 1614

16.3. 2014

  Václav Šud byl synem Eliáše Šuda, pozdějšího představeného pražské konsistoře podobojí. Václav je znám zejména svým působením v Nymburce, kde se stal roku 1630 purkmistrem1), ale narodil se nejspíše v Mělníku, kde začínal svou kariéru jeho otec Eliáš. Ten v Mělníku nejprve jako katolík vstoupil do augustiniánského kláštera, který po roce 1570  opustil, přestoupil k utrakvismu a oženil se2). Následně pracovně putoval jako utrakvistický farář po různých farních úřadech v Čechách. Syn Václav mezitím zanechal pro historii své první stopy jako měšťan v Mělníku.  Z tohoto období pochází jeho veršovaná svatební promluva, určená nejmenovanému páru vdovce a jeho druhé manželky, kterou má novomanžel milovat stejně, jako miloval svou první ženu Dorničku. Promluva se dochovala ve sbírce z roku 1614, s názvem:  Hymenaeus in honorem nuptiarum  virtute ….3), neboli Svatební promluvy na počest manželství …

 

 

Poznámky:

1) František Kulhánek, Dějiny královského města Nymburka, strana 279, 1912

2) Časopis společnosti přátel starožitností, svazek 47, strana 20, 1939

3) https://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=3312

 

                                      Nahoře:  Šudova veršovaná promluva ve sbírce Hymenaeus ...

                                                   Dole: titulní list sbírky z roku 1614